Giới thiệu:

- VinaCaptcha là phần mềm hổ trợ nhập liệu captcha, được thiệt kế solo bởiVinaCaptcha@yahoo.com.
- Giúp các bạn làm nhiều Account khác nhau trong cùng một phần mềm.
- Giúp các bạn làm nhiều Server khác nhau trong cùng một phần mềm.
- VinaCaptcha đang hổ trợ tốt các trang nhập liệu thịnh hành nhất hiện nay như:

+ Kolotibablo.com (KB)
+ Koloteam.com (KBT)
+ MegaTypers.com (ME)
+ ProTypers.com (ME)
+ Captcha2Cash.com (C2C)
+ CaptchaTrader.com (CTR)
+ CaptchaTypers.com (CT)
+ CaptchaGuru.com (GR)
+ CaptchaBuster.com (CB)
+ Fasttypers.org (FT)
+ GoodEarner.info (GE)
+ LookAndEarn.biz (LA)
+ QlinkGroup.com (QG)
---------------------------
+ Pixprofit.com (not ready)
+ TypeThat.biz (not ready)


Screenshot:

Theme Default 1 khung
Download phần mềm tại đây:Download phiên bản mới nhất tại đây:
http://phanmem.freetzi.com/vinacaptcha.rar


(724KB)
Download Framework.NET 2.0
Microsoft Server (22MB)
Vui lòng cài đặt Framework.NET 2.0 trước khi mở VinaCaptcha.exe

Bản VinaCaptcha 3.1.9 FREE FOREVER
Download tại đây: http://phanmem.freetzi.com/vinacaptcha.rar

Trân trọng!
VinaCaptcha

_________________________
Composed/Posted with WYSIWYG BBCode Editor

View more latest threads same category: